6 годиниБаба МартаКраснописОбучениеПисанеПисане по контурУченици

Стихчета за Баба Марта за писане по пунктир

Писането на букви и текстове по пунктир са едни от най-използваните материали в сайта. Те помагат на децата да се научат да пишат красиво. Писането е съвкупност от запаметени движения. Това са движения различни от останалите дейности, които ръката извършва в ежедневието, така че са нужни допълнителни и различни упражнения, за да се развият мускулите и да се подготви ръката за писането.

Краснописът вкючва няколко компонента, които изискват усилия от страна на ума и ръката, като това се постига постепенно и с много упражнения.

Подготовката на ръката за писането започва с развитие на фината моторика в ранна детска възраст, която плавно преминава към писане върху лист. Това от своя страна подготвя и психиката на детето и така стресът в първи клас е по-малък. Заниманията за фина моторика са под формата на игра, като периодично се добавят различни забавни игри за рисуване/писане върху лист. Писането започва с драскане, след това повтаряне на линии и постепенно се стига до букви и числа.

Писането по пунктир тренира сръчността на ръката, подобрява концентрацията и създава правилни движения за изписване на буквите.

Този вид писане не натоварва детската психика. За тях това е следване на пунктир, това е нещо, което виждат. Не е абстрактно или празен ред, който те трябва да запълнят.

В сайта ще намерите още полезна информация и забавни игри за развитие на фината моторика, за подготовка на ръката за писането и за подобряване на краснописа. В umeia-shop.com има много играчки, които ще Ви помогнат в този процес:

Играчки за развитие на фината моторика

Играчки, които подготвят ръката за писането под формата на игра

Днешните стихчета са на тематика – Баба Марта:

Отпечатайте файловете и дайте на детето да повтори текста, като следва пунктира. Не изисквайте правилно изписване на буквите, това ще дойде с упражнения и постоянство. Фокусирането върху неправилното писане ще обезкуражи мъника и ще втълпи в него чувството, че не се справя, а това не е нашата цел.

Упражнения за краснопис