Децата имат абсорбиращ ум

Мария Монтесори вярвала, че детето от раждането до 6 годишна възраст има абсорбиращ ум. В тази възраст детето поглъща от заобикалящата го среда. Това е времето , когато малкото човече расте не само физически, но и духовно. Детето работи, за да стане човек.

Първите 3 години от живота са от голямо значение, защото се формира личността на човека. Това се случва, чрез несъзнателно усвояване на информация от околната среда, все едно детето абсорбира, като гъба.

Коментари

Коментари