От печатни към ръкописни букви

Занимание за плавен преход от печатните към ръкописните букви. Като описанието може да се използва и за деца, които имат затруднение с различаването на тези букви.

Печатните букви са тези, с които четем, а с ръкописните букви пишем. Добре е децата да могат визуално да съпоставят различията. С тази игра това ще стане лесно. Заниманието може да се комбинира с писането на ръкописните букви – главни и малки.

За целта на играта, ще са ни нужни – букви и изтриваемо табло за писане на ръкописни букви

Детето взима дървена буква и започва да я търси върху листа. Когато я намери я поставя отгоре и така докато открие всички ръкописни букви. Докато търси буквите, умът работи и визуализира различията между печатната букви и нейната ръкописна. Това е несъзнателен процес, така че детето ще приеме търсенето за игра – вид мемори игра.

Играта е подходяща за деца, които познават печатните букви. Чрез нея то ще може да ги упражни и да надгради знанията си с разпознаване и на ръкописните такива. Ще упражни и поредността на буквите от азбуката.

Заниманието е чудесна подготовка за училище. Изтриваемото табло е с букви с пунктир и е за трениране на ръката да пише.