Великите учители

Великите учители вдъхновяват

Посредственият учител разказва. Добрият учител обяснява. Най-добрият показва нагледно. Великите учители вдъхновяват – Уилям Артър Уорд

Коментари

Коментари