Геометрични форми и числа – писане по контур, разпознаване и броене

Обединено занимание за геометрични форми и числа – писане по контур, разпознаване и броене.

Материалите са два вида – едните са за писане по контур на числата от 1 до 9 и броене на геометрични форми. Прави се връзка между количество и число.

Вторият вид материали са за писане по контур на форми и числа. И тук детето има възможност да съотнася количество към число.

Числата за писане са големи и са подходящи за по-малки деца и деца със затруднено писане и не добре развита фина моторика.

 

Материали за сваляне: