Неща с душа

От няколко месеца вече съществува социално предприятие “Неща с душа”, където изработваме образователни игри и материали за деца в предучилищна и начална училищна възраст, както и за деца със специални образователни потребности.

 

Всички продукти са замислени с идеята, че детето се намира в центъра на обучителния процес и стимулират към учене чрез игра с отворен край. Вдъхновяваме се от новите образователни методи – необятните възможности на философията за учене чрез игра, самовглъбяването при работния процес по Монтесори, естествената красота на “Уолдорф”. Носи ни щастие и удовлетвореност, когато виждаме децата да се занимават с образователните материали от “Неща с душа”, защото знаем, че вървим към постигане на мисията си: Да подпомагаме умовете и въображението на най-малките като ги ангажираме в игрови занимания, чрез които да опознават заобикалящия ги свят.

 

Какво се крие зад често появяващото се напоследък наименование “социално предприятие”? Ами … много неща, но преди всичко кауза. Нашите са две – да създаваме достъпни детски образователни игри и материали, които да внасят забавен игрови елемент в ученето, но и да са подходящи за деца със специални образователни потребности. И от друга страна – да предоставяме възможност за труд и достоен живот на хора с увреждания и специални нужди. С всяка една своя покупка, хората подкрепят тази “двойна” кауза и ние сме им изключително благодарни.

 

Работим в тясно сътрудничество с педагози, логопеди и специалисти, които работят с деца със специални потребности. Заедно създаваме адаптирани образователни материали, материали по индивидуален дизайн, предназначени за специфичните нужди на децата със СОП. Гордеем се, че точно хората в неравностойно положение на пазара на труда, които работят към “Неща с душа”, могат да бъдат полезни в това начинание.

 

Социалното предприятие “Неща с душа” е създадено в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.010-0531, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

Всички продукти, които произвежда предприятието могат да бъдат закупени от фейсбук страницата им:

 

Някои от продуктите на Неща с душа, може да закупите и от магазин Умея

Коментари

Коментари