2 години3 годиниОбучениеЧисла

Кое е скритото число

В тази статия ще представя още един вариант за използване на

Линия за събиране и изваждане от 0 до 10

Този вариант е за по-малките деца, които сега учат цифрите от 1 до 10.

Една забавна игра, за упражняване на цифрите и най-вече за откриване на пропуснатото число.

 

Необходими материали:

Линия за събиране и изваждане от 0 до 10

кола или друга малка играчка за закриване на числата

маркер за бяла дъска

салфетка за изтриване на маркера.

 

Какво представлява играта:

Предварително трябва да сте подготвили ламинираното табло, както е описано в статията

Линия за събиране и изваждане от 0 до 10

Родителят закрива една от цифрите с колата.

Детето трябва да познае, коя е цифрата, като следи внимателно поредността на числата върху линията.

Ако не може, започва да брои от началото на линията, докато стигне до закритото число.

След като познае числото го записва с маркера.

Изтрива се написаното число, с помощта на салфетката и играта продължава.

За целта родителя движи колата напред – назад по линията, докато тя не спре на едно число.

Кое е това число?