5 години6 годиниОбучениеПисанеУченициЧисла

Писане на цифри от 0 до 10 – листове за упражнение

 

Писане на цифрите от 0 до 10 за деца в подготвителна група и първи клас.

Следващите задачки за писане са за по-напреднали деца, т.е деца, които могат да пишат цифрите, но имат нужда от упражняване.

За да се научи едно дете, да изписва добре цифрите има нужда от упражнения.

 

В упражнителните листове всяка цифра е на отделен лист.

Листа е разделен на 4 реда.

Първият ред е с изписани цифри с пунктир – детето трябва да проследи пунктира.

Вторият ред е с по-светло изписани с пунктир цифри, също за проследяване.

Следващите два реда са празни. На тях детето трябва само да изпише цифрите, като спазва границите на реда.

 

нула
нула
едно
едно
две
две
три
три
четири
четири
пет
пет
шест
шест
седем
седем
осем
осем
девет
девет
десет
десет