6 годиниБуквиОбучениеПодготовка за училищеУченици

Автоматизация на малка и главна буква

Автоматизация или свободно разпознаване на малка и главна буква и връзката между тях – това е целта на днешното упражнание.

Ако сте минали упражненията на малка и главна буква от статията: Открий и огради буквата , сега ще преминем на следващият етап – разпознаване на малка и главна буква с подсказка – само главната буква. Детето трябва да прояви съобразителност и да упражни връзката между малки и главни букви, като някои малки букви, не приличат на главните такива.

Използваме работните листа от статията Открий и огради буквата

Избираме си няколко реда и ги изрязваме. Към листчето добавяме дървена магнитна буква – главна. Детето трябва да огради всички букви – и малки и главни, като трябва да съобрази – коя е малката буква на посочената главна.