Форми и цветове. Карти за сортиране.

Сортирането по определен признак лежи в основата на логическото мислене. Полезно е децата от най-ранна детска възраст 2-3 годинки, да

Прочетете повече

Очертай контурите на всяка форма. Оцвети най-голямата.

Форми: кръг, овал, квадрат, правоъгълник, триъгълник, ромб и звезда. Задачата е да се очертаят всички форми и да се оцвети

Прочетете повече