Състави думи, чрез добавяне на букви към сричките

Добави една или две букви към дадената сричка, така че да се получи дума. Работни листа за деца в училищна възраст, за упражняване на буквите и съставянето на думи. А ако детето е в предучилищна възраст, но вече чете и проявява интерес към подобна тематика, то използвайте листата, за да развиете тези способности.

Листата са разделени на три ленти, които може да се изрежат или да се използва целият лист А4. Към всяка сричка, детето трябва да добави 1 или 2 букви, така че да се образува смислена дума.

ЛА – ЛАк, ЛАсо, ЛАва, ЛАмя, ЛАзя, ЛАле и т.н

Борави ли свободно детето с буквите, сричките и думите?

За деца на 4-5 години, лентите със срички могат да се използват, като шаблон за подреждане на букви. Изрязвате лентите и добавяте подвижни/магнитни букви. С тях детето подрежда изписаните срички, като повтаря буквите.

Например сричка ЛА – подрежда буквите Л и А . Назовава и двете букви. Ако проявява интерес му кажете, че така се образува сричката ЛА. По този начин ще упражните буквите и детето ще може свободно да борави с тях.