3 години4 години5 години6 годиниОбучениеЧисла

Преброй и напиши цифрата

Материали за учене и упражняване на броенето.

На всеки лист има картинки за броене от 1 до 10.

Листата могат да се оцветят и ламинират и така да се използват многократно.

 

Листове за разпечатване:

вариант 1
разни
вариант 2
есен
вариант 3
морски животни