6 годиниКраснописОбучениеПисанеПисане по контурУченици

Кирил и Методий – писане по пунктир и препис

Кои са Кирил и Методий?

Кирил (827 – 869 година) и Методий (815 – 885 година) са родени в град Солун, Гърция.

През 862 г. братята са изпратени в района на Велика Моравия (днешна Чехия, Словакия и части от Унгария, Австрия и Полша). Там те се сблъскват с езиковото и културно разнообразие на славянския народ и осъзнават необходимостта от писменост за превод на религиозни текстове.

За да изпълнят тази задача, Кирил и Методий създават глаголицата, която се смята за първата славянска писменост. Тя се основава на местния диалект на славянския език. Първоначално глаголицата е използвана за превод на Библията и други текстове.

По-късно Кирил и Методий опростяват и адаптират своята писменост, за да създадат кирилицата, която се превръща в основата на много славянски писмени системи, включително българската азбука. Тази писменост оказва значително влияние върху културното, книжовно и религиозно развитие на славянските народи.

Делото на Кирил и Методий оказва трайно влияние върху славянските езици, литература и култура. Те се считат за национални герои в няколко славянски страни и техният празник, известен като „Ден на Св. Св. Кирил и Методий“, се чества като културен и образователен празник.

Два материала по темата:

Кирил и Методий – откъс от стихотворението на Стоят Михайловски, който е за писане по пунктир. Работният лист има за цел упражняване на писането и подобряване на краснописа.

Кирил и Методий – кратък текст, адаптиран за деца. Текстът е разделен на няколко части за преписване върху празни редове. Работните листа (2 страници) имат за цел упражняване на писането и запознаване на децата с делото на двамата братя.

Упражнения за краснопис