Състави думата, като намериш и оцветиш буквите

Едно забавно занимание за упражняване на буквите. То е за деца, които са научили всички букви и имат нужда да ги упражнят и утвърдят. Не е задължително детето да може да чете, за да направи упражненията. Играта е по-скоро за намиране и разпознаване на буквите от дадените думи.

Работните листа са два варианта – с три-буквени и четири-буквени думи.

Работни листа с три-буквени думи:

Работни листа с четири-буквени думи: