4 години5 години6 годиниГрафомоторикаОбучение

Довърши редицата, като следваш зададената щриховка

Да упражним фината моторика, чрез забавно писане.

Заниманието включва повторение на зададени група от графични символи.

Упражнението е подходящо за деца в предучилищна възраст.

 

Листовете са два – лесен и труден вариант.

лесен лист
лесен лист
труден лист
труден лист