4 години5 години6 годиниБуквиОбучение

Коя е първата буква

Игра с картинки и магнитни букви за учене на буквите.

Използвайте различните шаблони с картинки, като ги изпринтите на цветен картон и разрежете на две.

Шаблонът представлява таблица с 5 картинки, като под всяка картинка има празно поле, в което детето трябва да постави първата буква на думата от картинката.

Буквите не са подредени, както в азбуката, а са разбъркани.

 

Първото нещо, което детето трябва да научи е да различава звука на буквата в дума.

Първоначално това е в началото на думата, а след това в средата и в края на думата.

 

След като подготвите шаблона и магнитните букви може да започнете играта.

Детето казва думата на първата картинка – снежинка, буква С, и поставя буква С под картинката на снежинката.

След това – хляб, буква Х, и поставя буква Х.

Така до края на шаблона.

Ако детето не разпознава първата буква, тогава родителят/учителят казва думата, като набляга на първата буква, за да може детето да усети, коя е буквата.

Ако детето не разпознае буквата, родителят/учителят му подсказва.

Някои букви са лесни за научаване от децата, други са по-трудни и изискват по-даълго време за учене.

Но с подходящи игри и занимания, това ще стане лесно.

 

Шаблони с букви

Може да изпринтите шаблон, като кликнете върху картинката.

картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки
картинки