3 години4 години5 годиниМонтесориРазвитиеРязанеТворчествоФина моторика

Ленти за фина моторика – перфорирай и изрежи

Ленти за фина моторика, които са за перфориране и изрязване. Подходящи са за използване за формиране на начални умения за рязане, защото се реже само с едно щракване на ножицата. Лентите са тънки и не е нужно ножицата да щраква няколко пъти, за да изреже картинката по дължина. Заниманията с перфоратор имат за цел да развият силата на пишещата ръка, а ножиците работят върху развитието на малките движения и тренират подвижността и координацията на пръстите и ръцете.

Подобни игри са много популярни в Монтесори обучението и се използват именно заради тяхната полезност.

Всички занимания с тези ленти стимулират фината моторика, развиват сръчността и подобряват координацията между двете ръце. Това са занимания, които подготвят ръката за писането в училище. Също така сръчността на пръстите е нужна в много ежедневни дейности. Съвременните деца са лишени от много от движенията на пръстите и ръцете, заради многото часове, които прекарват пред таблети, телефони и компютри. Подобни занимания са им нужни. При това е желателно да са всекидневни. Осигурявайте на мъниците достатъчно занимания, игри и играчки, които да стимулират движенията на пръстите и ръцете.

За целта на заниманието трябва да имате безопасни детски ножици, перфоратор и ленти за рязане. Лентите са цветни, за да са по-атрактивни за детето, но може да се изпринтят на черно-бял принтер. Задачата за детето е да направи произволни дупки с перфоратора и след това да изреже картинките. Лентите с картинки могат да се използват само за рязане, а парчетата след това да се залепят в подходящо занимание.

Изпринтете листа (на цветен или черно-бял принтер). Изрежете по пунктира, за да се получат ленти за рязане от деца:

Повече за фината моторика и полезни игри и играчки, които я стимулират ще намерите в следните категории:

Защо фината моторика е важна за развитието на детето?

Игри и занимания, които развиват фината моторика

Игри за упражняване на рязането

Апликация за фина моторика: морско дъно

Безопасни детски ножици, подходящи за деца на 3+ годинки

Играчки, които развиват фината моторика