Цели за 2020 година

През изминалата 2019г основната цел, която преследвах със статиите и образователните материали, беше фината моторика. Какво е фина моторика, защо тя е толкова важна и как да я развиваме по правилния начин.

Всички статии свързани с фината моторика, може да прочетете в категорията: http://umeia.com/category/fine-motor-skills/

През 2020г ще продължа да развивам знанията за моторните умея, но като основна цел, ще заложа – „Подготовката на детето за училище“. С други думи, това е периодът от 4 до 6 годишна възраст.

Едно дете на 4 годинки, вече е развито и узряло да получи първите си уроци в писането, математиката, логическото мислене, и други. Ако на тази възраст детето има затруднения с правилното изговаряне на думите, то е време да се обърне сериозно внимание на това.

На 4 годинки, молкото човече, трябва да познава и различава цветовете, основните геометрични форми – кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник, и цифрите до 10.

На 4 годинки, фините движения на ръката са вече по-прецизни и е време детето да започне с първите си стъпки в писането на линии.

Четири годишните деца е време да започнат с първите стъпки в събирането и изваждането, чрез броене. А между 4-5 годинки е добре да се започне с ученето на буквите и свързаните с тях звуци – А, като агне, Б, като бонбон и т.н

Заниманията, игрите и обучаващите материали в този предучилищен период 4-6 годинки, е задължително да са под формата на игра и да се харесват от детето. Насилственото учене ще постави негативни основи, които е желателно да избегнем.

Фината моторика си остава ключов елемент за развитие, но вече с по-трудни и прецизни действия. Моторните занимания в предучилищния период, трябва да са свързани с развитието на навика на ръката да пише. Задължителни са и заниманията с рязане и графомоторните упражнения. Идеи за подобни игри, ще намерите в съответните категории (менюто в лавата страна на сайта)

И през 2020г ще продължа да Ви запознавам с полезните и качествени образователни и развиващи играчки. Просто, защото, чрез тях детето учи и се развива. За мен играчките не са поредната непотребна вещ, събираща прах в някой кашон. Развиващите играчки са средство, с което мъника да се подготви за живота и то по един хармоничен начин, под формата на игра.

Дете, което е имало достъп до образователни и развиващи играчки на 2-3 годинки, сега на 4-6 години, само търси подобен тип занимания.