5 години6 годиниМатематикаОбучениеЧисла

Повтори зададената картинка до получаване на точната бройка

Новото ни упражнение е да броим и рисуваме, но трябва да рисуваме до определена бройка.

Родителят/учителят задава бройката и какво ще се рисува.

Рисунката трябва да е проста и изпълнима от детето.

Целта е не да рисуваме красиво, а да упражним броенето и допълването до посоченото число.

А с помощта на рисуването се забавляваме и тренираме фината моторика.

 

Преди да започне заниманието родителят/учителят подготвя работния лист, като:

1. Изпринти шаблона

шаблон
шаблон

2. Напише число, това е бройката на картинките, които ще се нарисуват

3. Измисля и рисува няколко броя картинки, останалите ще нарисува детето.

 

В нашият случай са нарисувани 2 калинки, като детето трябва да нарисува още 3, за да станат 5, каквото е условието.

Преди детето да нарисува картинките, го питаме още колко калинки трябва да се нарисуват, за да станат 5.

Ако детето не може да отговори го оставяме да рисува една по една калинките, докато станат 5 и след това детето ще преброи колко картинки е добавило.

Накрая направете извод, че 2 калинки плюс 3 калинки е равно на 5 калинки.