Листчета с думи за подреждане (и четене)

Днес ще си направим листчета с думи, които детето да подрежда и чете (за по-напредналите), като по този начин ще упражни буквите, звуковете и свързването им в думи. В работните листа ще намерите списък с думи – животни, плодове и зеленчуци и думи започващи с всяка буква от азбуката. Задачата за детето е да подреди буквите от думите. Не е нужно детето да може да чете, достатъчно е да разпознава буквите, като с това занимание ще затвърди и упражни знанията си.

Листчетата с думи могат да се използват и за четене. Подредете ги в кутия. Детето изтегля листче, прочита го и взима следващото. Думите, които чете лесно, може да ги извадите от кутията. Така при следващото занимание, в кутията ще бъдат само думите, които са трудни за детето и то може да продължи да се упражнява с тях.

Списък с думи – животни, плодове и зеленчуци и думи започващи с всяка буква от азбуката:

Изберете списък, изпринтете го и изрежете листчетата с думи.

Ако използвате заниманието с магнитна дъска, то подредете магнитните букви и залепете листчетата с думи. След като детето подреди дадена дума, трябва да върне буквите на местата им. Така ще упражнява и поредността на буквите в азбуката. Заниманието е подходящо и за детски градини и центрове за деца.

Ако детето е начинаещо в ученето на букви, изберете едносрични думи, като целта за него ще е само да подреди буквите, без да ги свързва в дума. Думите и четенето оставете за по-късен етап, когато мъникът е готов да започне да се обучава в четене.

За усвоилите подреждането на три буквени думи, нека продължат с по-дългите.

Ако не разполагате с дъска, то може да използвате листчетата за подреждане върху маса. Детето първо тръбва да намери буквите и след това да ги подреди в дума.

Ако желаете и други думи – сезони, цветове, времето, градове и т.н – изпратете ми списък на имейл office@umeia.com и ще ги добавя към тази статия.

Разгледайте и следните статии:

Още игри с магнитни/подвижни букви

Игри и играчки за учене на буквите

Образователна игра – Подреди думите (10 шаблона)

Подготовка за училище

Три игри с магнитна дъска и букви

Коя е думата – забавна игра за съставяне на думи от разбъркани букви

Срички и думи

Едносрични и двусрични думи за четене