Знаете ли, че...РазвитиеСтатииФина моторика

Действия, които се повтарят често…

Действия, които се повтарят често, стават автоматични умения и не допринасят за развитието на фината моторика на детето.

Нужно е разнообразие в дейностите, материалите и нивото на трудност.