Това важи с пълна сила за деца, които се учат да пишат – предучилищна и начална училищна възраст. Техните умения за писане са в процес на развитие и ако не се практикуват редовно – се губят – напълно или частично (това зависи от индивида, от неговото ниво на подготовка и от дейностите, които ежедневно извършва)

Повече ще научите от статията: