Свободата в Монтесори обучението

Свободата в Монтесори обучението е най-важният фактор, даващ възможност на децата да се развиват, като спонтанни и творчески личности. Тази

Прочетете повече