4 години5 години6 годиниМатематикаОбучение

Линия за събиране и изваждане от 0 до 10

Ето я и първата ми статия от категорията математика.

Това е едно практично занимание за учене и упражняване на събиране и изваждане от 0 до 10.

За тази цел подготвих едно изтриваемо табло, с чиято помощ децата да се учат и упражняват.

 

Как да си направим таблото:

шаблон
шаблон

Изпринтете шаблона на бял лист.

Ламинирайте, за да може да използвате таблото многократно

(когато листа е ламиниран, може да се пише с маркер за бяла дъска и след това написаното да се трие със суха кърпа)

Таблото е готово за използване.

 

Как да използваме таблото:

1. Събиране на числа от 0 до 10

Линията за събиране дава нагледен пример на детето, как към едно число се прибавя друго.

Детето взима първото число от сбора и го огражда на линията.

След това отброява толкова единици, колкото показва второто число от сбора.

Числото до което стигне го записва като резултат.

Обърнете внимание на детето, че когато към едно число се прибави друго число, сбора винаги е по-голямо число.

Изчистете таблото със суха кърпа и напишете следващата задача.

Внимание! пишете върху таблото със маркер за бяла дъска (продава се в книжарниците).

 

2. Изваждането е по аналогичен начин, но отброяването е в обратен ред.

Детето взима първото число от изваждането и го огражда върху линията.

След това отброява в намаляващ ред (от дясно на ляво) толкова единици, колкото показва второто число.

Числото до което стигне го записва като резултат.

Обърнете внимание на детето, че по-малкото число се изважда от по-голямото.

Няма как да стане обратното.

Дайте му пример.

 

Към таблото може да се добави лист с написани задачи за решаване.

Детето чрез използване на линията пресмята резултатите и ги записва.