Образователни материали УмеяОбучениеПисанеПодготовка за училищеСтатии

Как децата се научават да пишат?

Децата се учат да пишат чрез комбинация от различни методи и практичен опит. Ето някои от основните стъпки за развитие на умението за писане при децата:

  1. Развитие на фината моторика на ръката
  2. Писане по пунктир на линии, букви и цифри
  3. Самостоятелно писане на букви и цифри
  4. Препис на думи и изречения

Първоначално, децата развиват моториката на пръстите и ръцете си чрез игра и различни дейности като рисуване, манипулиране с дребни части и др.

Зрителната помощ, като използването на образци за проследяване, т.н писане по пунктир, помага на децата да формират правилно изписване на буквите и числата.

Постоянната практика е от съществено значение за усвояването на способността за писане. Децата упражняват писането на букви, думи и изречения, за да усъвършенстват своите умения.

Децата се научават да пишат чрез преминаване през различни стъпки, които обхващат развитието на тяхната фина моторика, писане по пунктирани линии и постепенното преминаване към свободното писане на букви, думи и изречения. Ето какви са тези етапи:

Преди да започнат да учат да пишат, децата развиват своята фина моторика – умението да контролират малките движения на ръцете и пръстите. Това включва упражнения като рисуване, оформяне на фигури с пластилин или игри с играчки, които подпомагат развитието на тяхната моторика.

(за да разгледате помагалата, кликнете върху картинките)

Първата стъпка в писането е свързана с писане по пунктир. Тази техника помага на децата да усвоят правилната форма и направление на буквите. Те започват с писане на отделни букви, а след това преминават към писане на цели думи.

След усвояване на писането по пунктир, се преминава към самостоятелно писане на букви и думи. В началото се упражнява писането на отделни букви. Постепенно се преминава към по-сложни форми – думи и изречения.

През този етап децата не само усвояват техниката на писане, но и развиват разбирането си за правилната употреба на буквите, правописа и граматиката. Те учат как да образуват думи и изречения, как да използват пунктуацията и как да предават своите мисли и идеи в писмена форма.

Развитието на умението за писане при децата е многопластов процес и изисква време и практически занимания. Поетапната подготовка, която позволява на детето да премине със собствено темпо през описаните етапи е гаранция за лесно усвояване на писането.

Подготовката за писането започва преди постъпването в първи клас, за да има време детето да развие нужните способности. Това включва развита фина моторика и умение за писане на печатните букви и цифри.

В първи клас, писането трябва да стане автоматичен процес, т.е детето да не влага мисъл, докато пише. Така умът ще е свободен за усвояване на новите знания и умения в училище. Ако детето няма достатъчно занимания по писане, то умът непрекъснато ще е ангажиран с писането, а усвояването на училищния материал ще бъде оставен на втори план.

В училище, концентрацията трябва да бъде върху това какво се пише, а не върху самото писане.