1 година2 години3 годиниБебетаЗнаете ли, че...КнигиРазвитиеСетиваСтатии

Малкото дете е един сетивен орган

Най-важната функция на съзнанието при бебето е възприятието. Цялото дете е сбор от възприятия и може да се каже – един единствен комплексен сетивен орган. Психологическата му дейност е насочена основно към това да открие света около себе си. Възприятието в никакъв случай не е пасивен процес, в който външният свят се влива и се експонира върху светочувствителна плака.

Всъщност, дейността е съсредоточена в интереса към външния свят.

Нещо трябва да се активира отвътре и да посрещне идващите отвън впечатления, за да могат те да бъдат възприети.

Може да се каже, че малкото дете е един сетивен орган.

––––––––––––––––––––––

Откъс от книгата „Фази на детството“ Бернард Ливегуд