Статии

План – график на учебни занимания

В началото на учебната година реших да предложа бланки за съставяне на план и разпределяне на учебните занимания и игри.

 

Бланките ще са полезни както за учители, така и за родители, които обучават децата си в къщи.

 

Графиците са за ден, седмица или месец.

На бланката за месечен график трябва да се попълни месеца и дните от месеца.

Например 1ви септември 2012г се пада в събота. Значи в колоната събота, в първия квадрат се записва 1  (в малкия квадрат горе в ляво).

В следващия се записва 2 и т.н до 30 или 31 ако месеца има 31 дни.

Добавих и бланка, в която да се записват различни идеи и интересни линкове за занимания и игри. Към всяка идея/линк има няколко реда за описание, в които с няколко думи да се опише идеята на заниманието.

 

Всяка бланка може да се изтегли и разпечата в няколко екземпляра. След това да се класира в удобна папка или да се закачи на стената.

Може да изтеглите всеки файл, като кликнете с мишката върху картинката.

Ще се отвори pdf-файл, който може да разпечатате.

дати и теми
график за деня
списък с идеи
бележки
седмична програма
месечен график