Статии

Златната възраст за усвояване на знания и умения

Първите шест години от живота на всеки човек са основополагащи за развитието му, като личност. Може да се каже, че това са златните години.
Когато през първите шест години детето получи добра основа, следващите шест, т.е училищната възраст ще са по-лесни. Ще запомня по-бързо, ръката ще бъде подготвена за писането, ще са положени основите на четенето, а развитата логическа мисъл ще спомогне за лесното разбиране на математиката.
Всъщност децата научават повече, през първите шест години от живота си, отколкото през остатъка от него.

 

През този основополагащ период родителите се поддават на две заблуди:

В предучилищна възраст детето трябва само да играе
През ранните си детски години детето предимно играе. Играта е неговата работа и чрез нея, то опознава околния свят и учи за нещата, които го заобикалят. Ако през първите си години детето получи възможност за свободна игра и същевременно, подходящи образователни и развиващи игри, то ще придобие умения, за един успешен старт в училище. Тук идва ролята на възрастните – родители и учители, които да подготвят целенасочени игри за придобиване и развиване на правилните способности.

 

Втората заблуда е, че децата започват да се учат да четат, пишат, смятат и т.н, в училище
Много преди да започне да съставя думи, да пише изречения, да чете и смята, малкото човече, трябва да развие умения, които ще му помогнат да се справи с тези неща в училище. Без придобиването на такива умения, училищната възраст ще му се стори трудна.

Да вземем писането. За да започне да пише красиво в училище, детето преди това, трябва да е развило добра фина моторика, правилен пинсетен захват, добра сила на ръката и координация между ръцете и очите. Ако изброените умения липсват, ученикът ще започне да се бори с тях в училищна възраст, когато вместо тях трябва да усвоява писане, краснопис, правопис и т.н

 

Ето защо съветвам родителите да обърнат внимание на детското развитие в ранна възраст, за да подготвят децата си за живота след това. Не бързайте да ги учите да четат, пишат и смятат. По-скоро обърнете внимание на развитието на основни умения като:

Груба и фина моторика
Зрително възприятие
Логическа мисъл
Правилен пинсетен захват и добра координация между ръцете и очите
Добра концентрация и наблюдателност
Креативност
Добра ориентация в пространството
Социални умения и уважение към околните
Любов към ученето и желание за четене
Правилна реч и добре развит речников запас
Добре развита мисъл и памет
Развита сетивна система, която помага на тялото да възприема сигналите постъпващи отвън