4 години5 години6 годиниАпликации и лепенеОбучениеТворчествоФорми

Апликация с геометрични фигури

Едно от изискванията към обучението на децата в предучилищна възраст е да разпознават геометричните фигури, да посочват техните страни и върхове.

 

Геометричните фигури заложени в упражнението са кръг, квадрат, правоъгълник и триъгълник.

 

Заниманието е в две части:

pic1

В първата част детето трябва да оцвети и изреже геометричните фигури от избрания модел.

 

pic2

Във втората част, трябва да залепи фигурите в посоченото поле и след това да отговори на няколко въпроса:

– Колко геометрични фигури използва – трябва да се преброят всички фигури

– Колко са фигурите без връх – трябва да се преброят кръгчетата

– Колко са фигурите с 4 страни – детето трябва да съобрази, че квадрата и правоъгълника имат 4 страни и да преброи колко такива фигури има

– Колко са фигурите с 3 върха – детето брои колко са триъгълниците.

 

Лист 1 – съдържа три варианта за апликиране

List2
къща с дърво
List3
камион с товар
List4
слънце с елхи

 

Лист 2 – поле за апликиране и въпроси за отговор

List1
залепи и отговори на въпросите

 

Лист 1 и Лист 2 могат да се използват и за отделни занимания.

Лист 1 за оцветяване, рязане и лепене на фигури

Лист 2, като се изрежат фигури от гланцово блокче, които да се залепят в Полето за лепене и след това детето да отговори на посочените въпроси.