МонтесориОбучениеРазвитиеСтатии

Децата учат, докато играят

снимка: https://www.instagram.com/p/Bubdcm6hsbo/

За да развият своето познание в ранна детска възраст, децата се нуждаят от боравене с реални предмети. Те имат нужда да видят и усетят образователните материали. Не е достатъчно да боравят само с картинки. Така например математическите способности, трябва да се развиват, чрез играене с предмети, а не чрез гледане и писане върху лист.

Форма, количество, размер, големина, тегло, броене, логическо мислене, събиране и изваждане, сравняване и противопоставяне – в детството най-ефективно се възприемат, чрез подходящи предмети и взаимодействието с тях.

Както Мария Монтесори преподава „Ръцете са инструмент на мозъка“

Осигурете на децата си предмети, с които те да развиват своя потенциал – чрез игаене с тях,чрез изследването им, чрез любопитството си. Когато детето играе с развиващи материали, то следва своето темпо на учене. Придобива знанията си чрез правене, а не чрез наизустяване. Надгражда способностите си, чрез подготвената от родителите/учителите среда.