2 години3 години4 години5 години6 годиниМонтесориРазвитиеФина моторика

Есенни занимания с жълъди

Предлагам ви няколко лесни за подготвяне занимания с жълъди.

Всички игри са в духа на Монтесори обучението.

 

Те са полезни за малките деца в предучилищна възраст:

– подобряват фината моторика

– подобряват щипковидния захват на пръстите

– тренират координацията между ръката и окото

– помагат на детето да се научи да брои и смята

 

Заниманията не са свързани. Всяко занимание се предлага самостоятелно, като родителят/учителят преценява, кое занимание ще бъде интересно на детето.

Всяко едно занимание първо се демонстрира и обяснява подробно.

След това се оставя детето да се занимава само.

Ако детето не проявява интерес към дадена игра, тогава играта е много лесна или прекалено трудна за него. В такъв случай сменете заниманието.

 

Всичко от което се нуждаете е шепа жълъди – измити и подсушени, и някои подръчни материали.

 

ВНИМАНИЕ! Ако детето е малко и все още слага различни предмети в устата си, има опасност да глътне някой от жълъдите.

Моля, не оставяйте детето си без родителски контрол при тези занимания.

 

Ето и заниманията с картинка и описание:

 

Занимание 1:

Материали:

шепа жълъди, 2 купички и 1 лъжица.

 

Пред детето се поставят двете купички, като в лявата са сложени жълъдите, а дясната е празна.

Целта е детето с помощта на лъжицата да премести жълъдите от пълната в празната купичка.

Много е важно пълната купа да бъде от ляво, така детето придобива навик за писане, което е от ляво-на дясно.

 

   

 

Занимание 2:

Материали:

шепа жълъди, 2 купички и 1 щипка за лед.

 

Подобно на занимание 1.

Целта е жълъдите да се преместят от едната купа в другата с помощта на щипката за лед.

Това занимание подобрява щипковидния захват на пръстите, което в последствие ще е полезно при писането.

   

 

Занимание 3:

Материали:

шепа жълъди и 2 чаши

 

Жълъдите трябва да се пресипват от едната чаша в другата, като целта е да не падат извън чашите.

Така се подобрява фината моторика на ръката и координацията между ръката и окото.

   

 

Занимание 4:

Материали:

шепа жълъди поставени в купа и 1 клечка от сладолед.

 

Това занимание е с по-голяма трудност и изисква по-голяма точност на ръката.

Целта е да се наредят жълъдите върху клечката.

   

Занимание 5:

Материали:

шепа жълъди поставени в купа, 1 малка кутия от нес кафе с малка дупка на капачката.

Дупката трябва да е с размера на жълъдите, т.е за да влезе жълъда детето трябва да натисне с пръст.

Целта е жълъдите да се сложат в металната кутия, чрез натискане с пръстче.

Когато жълъдът падне в кутията, издава приятен звук, който децата много харесват.

Детето взима един жълъд, поставя го на дупката и натиска с пръстче, за да влезе.

Това занимание тренира силата на пръстчетата.

   

Занимание 6:

Материали:

шепа жълъди поставени в купа и палитра за бои

 

Заниманието е за най-малките, които още не могат да контролират движенията на ръката си.

Заниманието се извършва задължително под родителски контрол.

Детето взима едно по едно жълъдите и ги подрежда върху палитрата.

Така се тренират фините движения на ръката.

 

   

 

Занимание 7:

Материали:

шепа жълъди и карти с цифри от 1 до 10.

Заниманието е за броене.

 

Картите с цифрите се подреждат на масата. Детето трябва под всяка карта да постави съответния брой жълъди, като брои на глас 1, 2 и т.н.

Това занимание показва количественото измерение на всяка цифра.

Също така тренира фината моторика.

   

 

Занимание 8:

Материали:

шепа жълъди и карти с цифри и математически знаци.

Тук упражняваме събирането.

 

Родителят поставя картите с цифри и знаци.

Детето подрежда съответния брой жълъди, преброява ги и казва резултата.

 

   

Занимание 9:

Материали:

шепа жълъди и карти с цифри и математически знаци.

Тук упражняваме изваждане.

Много е важно детето да разбере смисъла на изваждането, т.е че от общото трябва да се махнат определен брой единици и да се получи крайният резултат.

Както е показано на картинката от трите жълъда, детето трябва да махне два и остатъка е резултата от изваждането, т.е едно.