5 години6 годиниКогнитивни уменияПодготовка за училищеРазвитиеУченици

Намери, групирай и огради

Развиващо занимание за когнитивни умения – групиране и зрително-пространствени възприятия. Заниманието развива мисленето и логиката и е подходящо за деца, които се подготвят за първи клас. Когнитивните умения са важни за интелектуалното развитие на детето и е препоръчително да започнат да се развиват в предучилищна възраст.

На работния лист са разположени различни зеленчуци, които детето трябва да групира по тройки и да огради.

Допълнителното условие е да се оцвети групата елементи долу вляво на листа.

Ако детето е затруднено с двете задачи поставени в условието на листа, то е нужно да поработи с упражнения за развитие на когнитивните функции на ума. (Очаквайте помагала по темата)