Статии

Периодът, в който децата обичат да повтарят

Способността на детето да запомня трябва да се тренира, докато то намира удоволствие в повторението.

Масару Ибука

Периодът, в който децата обичат да повтарят е от раждането до тръгването на училище. Не е фиксиран и зависи от потребностите на малкото човече. Това е благодатен период, да научим детето на много неща, да усвои много умения и навици. От нас родителите и учителите зависи, дали ще се възползваме от него.

Обикновено се счита, че училищният период е времето, в което детето учи. Това е така, но тогава придобива видимите знания и умения. Невидимите, тези, които остават в нас за цял живот и диктуват нашите мисли, действия и приоритети, са всъщност нещата, които научаваме и придобиваме, като умения, точно във възрастта преди училище. Затова се казва, че първите 7 години са най-важни. Тогава се полагат много основи, върху които след това градим живота си. Но тези основи са от голямо значение. Те не се виждат, но управляват живота ни, по един или друг начин.

През първите седем години, детето е податливо на всякакви уроци от външния свят. То попива всичко, като гъба. За него няма лош или хубав урок, всичко е уроци. Това дали ще му предадем добри или лоши уроци, навици, убеждения и т.н, зависи от нас – възрастните и от средата, в която расте малкото човече.

Много е важно да се вгледаме в нашите очаквания за детето ни. Дали те са реалистични или не. Дали са постижими или не. Дали това, което очакваме от мъника е съпоставимо с това, което му даваме. Понякога проектираме наши несбъднати мечти, очаквания и страхове, върху децата си. Нужно е да се вгледаме първо в себе си и детето вътре в нас, преди да предадем грешните уроци на детето пред нас.

Периодът на удоволствие от повторението е много важен именно в повтарянето. То води до усъвършенстване и приключва, когато е постигната целта. Този компас е заложен в малките деца и ги води. Трябва и ние да се доверим и да следваме детето и неговите инстинкти за развитие.

Децата обичат да повтарят едно и също нещо, отново и отново. Така те се учат и когато урокът за тях е усвоен, те спират да повтарят и минават на следващия урок.

Когато беше малък синът ми обичаше да четем една и съща книжка по хиляди пъти. Знаеше текстовете наизуст, но продължавахме да правим това, отново и отново. Сега, научавайки за периода на повторение, разбирам смисъла на действията му. Когато сме малки, нещата които трябва да научим са много и повторенията ни помагат да усвоим максималното.

От книжките например, можем да научим:

Начинът, по който се разгръща книжката

Подредбата на буквите една след друга

Символите на буквите

Изследваме и изучаваме картинките, като същевременно съпоставяме чутото от прочетеното и това, което е нарисувано

Научаваме имената на любимите си герои или наизустяваме любим абзац от текста

Научаваме за облеклото, навиците, поведението на героите и т. н

Да разгледаме варианта с писането. Писането са заучени движения. Движенията са свързани с фината моторика на пръстите. Преди да се научим да пишем, ние трябва да сме развили до съвършенство тези фини, малки движения, които ръката и пръстите извършват, за да напишат една буква. Не само това. Писането е свързано и с процеси протичащи в очите и ума, взаимодействието между двете ръце и др. За да стигнем до писането, трябва да усвоим много важни детайли, които са невидими, но които ще доведат до красиво, четливо, лесно и бързо писане.

Така в периода преди училище, за детето е много полезно да практикува занимания за фина моторика. То ще повтаря едни и същи движения докато ги научи, усвои и усъвършенства. Тези движения ще положат основата за писането в първи клас. Научавайки движенията, детето ще тренира очите и ума да извършват своята работа, така че писането да е плавен и лесен процес.  

Когато пишем, ръката извършва специфични движения, тези специфични движения се тренират със специфични занимания – игри и играчки, които ще намерите в Умея и магазин Умея. В периода на повторения, детето ще повтаря тези движения, без това за него да представлява трудност, защото в малките деца е заложено да повтарят едно и също – тоново и отново. А повторенията водят до усвояване и усъвършенстване.

Аналогично протичат процесите свързани с други обучителни умения – четене, математика, говорене и т.н В ранна детска възраст, детето развива основни мозъчни връзки, движения, визуални възприятия, логически връзки и още много. Върху тях ще гради четенето, писането, математиката и всичко останало в живота. Когато се създаде една мозъчна връзка, за да се запази, е нужна практика, тук отново идва мястото на повторенията и желанията на малките деца да правят едно и също нещо по много пъти.

Играчките. Защо децата играят с едни играчки много пъти, а други забравят бързо? Играчка, която е интересна за детето, ще бъде използвана отново и отново. Това е играчка от която детето учи, има какво да научи и прави това несъзнателно, водено от вътрешния си компас за учене и развитие. За нас – възрастните остава задачата да познаваме детето и да му осигурим играчки, които да го стимулират да се развива, провокират да учи и да са интересни за малкия изследовател.

С две думи: Възползвайте се максимално от периода, наречен удоволствие от повторенията.

Нито едно дете не се ражда гений и нито едно дете не се ражда глупак. Всичко зависи от стимулациите и степента на развитие на главния мозък в решаващите години от живота на детето.

Масару Ибука.

Разгледайте още:

Образователни материали за деца в предучилищна възраст

Развиващи играчки

Полезни статии за детското развитие и обучение