4 години5 години6 годиниГрафомоторикаПисане по контурРазвитиеФина моторика

Весели пунктири (за развитие на графомоторните умения)

Графомоторните умения се отнасят до способността на човек да контролира и координира движенията на ръката и пръстите си при писане, рисуване и други дейности, които изискват фини моторни умения. Тези умения са от съществено значение за развитието на децата и могат да бъдат подобрени и развити с подходящи занимания.

Развитието на графомоториката е важно за успеха в училище. Дейности и упражнения, които насърчават тези умения, трябва да бъдат включени в програмите за образование и игри на децата, за да се гарантира оптималното им развитие.

Фината моторика, графомоториката и навика за писане са взаимосвързани и се развиват поетапно. Темпото на развитие зависи от самото дете. Едни деца напредват бързо, други по-бавно. Важното е да е поставена основата, на която да стъпи писането в първи клас. Не трябва да има бързане и стес в процеса на развитие на описаните умения.

Графомоторните занимания са подходящи за деца на 4-5 години, за които още е рано да започнат с писането на букви и цифри. За да може ръката да се подготви за писането в първи клас са нужни подходящи занимания. Повтарянето по пунктир е едно от тях.

  • Развиват мускулите и моторните умения на децата преди да започнат да пишат
  • Развиват координацията и контрола на движенията на ръката
  • Подобряват фината моторика
  • Дават възможност за развитие на важни умения под игрова форма
  • Докато повтаря пунктираните линии, детето се учи да контролира и направлява движенията на химикала.
  • Подобрява се сръчността на ръката за писането.
  • Детето се научава да държи правилно молив/химикал