4 години5 години6 годиниГрафомоторикаОбразователни материали УмеяПисане по контурПодготовка за училищеРазвитиеУмни оцветявкиФина моторика

Весели пунктири (за развитие на графомоторните умения)

Графомоторните умения се отнасят до способността на човек да контролира и координира движенията на ръката и пръстите си при писане, рисуване и други дейности, които изискват фини моторни умения. Тези умения са от съществено значение за развитието на децата и могат да бъдат подобрени и развити с подходящи занимания.

Развитието на графомоториката е важно за успеха в училище. Дейности и упражнения, които насърчават тези умения, трябва да бъдат включени в програмите за образование и игри на децата, за да се гарантира оптималното им развитие.

Приложеният шаблон има за цел да проверите до каква степен са развити графомоторните умения на детето и дали то има нужда от повече упражнения. Ако линиите са плавно повторени – може да има излизания, но като цяло трябва да са спазени очертанията, то графомоториката на детето е добре развита и това ще помогне за плавното усвояване на писането. Добре развитата фина моторика е отлична основа за развитието на навика за писане. И фината моторика и навика за писане се развиват в периода преди детето да тръгне на училище, за да има време да се развият нужните движения и умения.

Фината моторика, графомоториката и навика за писане са взаимосвързани и се развиват поетапно. Темпото на развитие зависи от самото дете. Едни деца напредват бързо, други по-бавно. Важното е да е поставена основата, на която да стъпи писането в първи клас. Не трябва да има бързане и стес в процеса на развитие на описаните умения.

Шаблон – повтори по пунктира и оцвети:

Заниманието е с цел развитие на фината моторика, графомоторните умения и навика за писане.

За малките деца на възраст 4+ години е още рано да започнат с писането на букви и цифри.

За да може ръката да се подготви за писането в училище са нужни подходящи занимания.

Повтарянето по пунктир е едно от тях.

Шаблонът е част от помагалото „Весели пунктири (за развитие на графомоторните умения)“

За още упражнения за развитие на графомоторните умения: