2 години3 години4 годиниЛогикаРазвитие

Сортиране по вид

Сортирането / групирането по даден признак лежи в основата на логическото мислене и математическите умения.

Ето защо в ранна детска възраст тези занимания са много полезни.

 

Подобни игри са лесни за подготовка и могат да разнообразят дневните занимания на детето.

Може да сортираме по различни признаци:

– по вид

– по големина

– по цвят

– по форма

– по това за какво или къде се използва предмета и т.н.

 

Броят на предметите за сортиране зависи от възрастта на детето.

Преди да започнем със сортирането е добре да поговорим с детето за предметите, за това по какво си приличат и различават.

Добре обясняваме признака, по който се сортират предметите.

Когато сортирането е по вида на предмета, това означава, че се игнорира формата и цвета или друг признак по който си приличат.

 

Какво представлява заниманието?

– избираме няколко предмета

– поставяме ги в удобна кутия

 

– детето взима един по едни предметите и ги поставя пред себе си, като предметите от даден вид поставя в една купчина.

 

– след като всичко е групирано, предметите се връщат обратно в кутията.

Внимание! Избираме предмети безопасни за детето.

– след края на заниманието може да оставим детето да си играе с тези предмети и да ги разучава.

 

Хубаво е да обясним на детето всеки предмет как се казва и за какво се използва.

Покажете му как да си организира игра, като включи всички предмети.

 

Например да подреди строителните блокчета едно до друго и с колите да минава по тях, все едно е път.

С конструктора се построява кладенче, в което се слагат меките топчета с помощта на щипките.

Строителните блокчета могат да се подредят като кули, като отгоре на всяка кула се слага по едно копче.

Отлично занимание за развитие на фината моторика.

Вариантите за игра са много.