6 годиниОбучениеПодготовка за училищеСрички и думиУченициЧетене

Образувай думи от сричките

От срички към думи – упражняваме четенето на срички, откриването и съставянето на думи.

Работните листа могат да се използват от деца, които се учат да четат. Таблиците съдържат много срички, които детето може да упражнява и да затвърди уменията си по четене. Сричките могат да се четат подред, а могат и да са разбъркани, като възрастният посочва клетката за четене.

Втори вариант за използване на материалите е за четящи деца, които да упражнят уменията си за четене с разбиране и за трениране на окото да открива различни думи.

Листата са разделени на две таблици. Във всяка има по 10 клетки по 10 реда. На всеки ред има по 3 думи за откриване, които са съставени от две срички. Детето проследява сричките от ляво надясно и сричките, които му звучат като думи – ги оцветява.

Разгледайте следните категории с подобни материали:

Срички и думи

Четене

Едносрични и двусрични думи за четене – една от най-четените статии в Умея