4 години5 години6 годиниГоворене / Говорен апаратРазвитие

Артикулационна гимнастика вкъщи

Често проблемите с речта при децата, са свързани с нарушено движение на говорните органи – език, меко небце, увула, устни, долна и горна челюст. Ако няма груби нарушения, всяка майка може самостоятелно да извършва артикулационна гимнастика, без помощта на специалисти.

Прилагам клипче с основните артикулационни упражнения. С тяхна помощ, детето ще овладее говорните мускули и ще подобри произношението си.

Тези упражнения са лесни за изпълнение, но препоръчвам консултация с логопед, ако нарушенията в говоренето са по-големи.

Статията има информативен характер и не претендира за изчерпателност на темата. Моля, консултирайте се с логопед, който ще препоръча подходящи занимания.