Статии

Ранно детско развитие

Все още е малко стряскащо за някои хора в България, като чуят – „ранно детско развитие“. Тази тема отдавна е позната за хората извън нашата страна и е до толкова развита, че е неразривно свързана с темите за възпитание и образование на децата.

Обучението на деца в ранна възраст у нас, се свързва с това да се научат буквите, числата, четенето и смятането. При това, колкото по-рано, толкова по-добре. Голяма гордост е да кажеш, че детето ти може да чете, смята и пише на 4-5 годинки.

Това е напълно погрешно! А последствията от пришпорването на децата, са необратими. Да, те ще могат да четат и пишат много преди връстниците им, но какво става със самочувствието им, със способността да отстояват своите интереси, с нещата, които са интересни за тях, и за които може би са предопределени да се изявят като възрастни.

Ранното детско развитие има за цел да постави основите за развитието на всеки човек. Да покаже на децата, че могат да се справят с предизвикателствата на утрешния ден. Да ги научи, че ученето е забавен и естествен процес. Да възпита трудолюбие и желание да се справят сами. Да развие и тренира моторните умения и подвижността на тялото. Да ги научи да мислят и да правят правилните изводи. Да ги научи да общуват с околните и да могат да разрешават конфликтни ситуации.

Ранното детско развитие има за цел да осигури забавни и разнообразни игри, играчки и занимания, така че докато играе – детето да се учи. Но това не е пасивното възприемане на информация от възрастен, който ти говори, как се случват нещата. Развитието и ученето идват от експериментирането и боравенето с околния свят. Околност подготвена от възрастния – родител или учител, която стимулира детето да се развива със собствено темпо и с неща, които са интересни за него.

Не трябва да се гледа на играчките, като на нещо, което децата само разхвърлят и към, което губят бързо интерес. Всъщност детето се нуждае от играчки, но правилните. Такива които да го подтикват да се учи и развива.

В ранните години от живота на всеки човек, протичат процеси в мозъка и тялото ни, които след това никога не се случват. В мозъка се изграждат връзки на базата на нашата активност и нещата, които правим в детска възраст. Моториката (фина и груба), оформя подвижността на частите на тялото. Ранните контакти с хората около нас, оформят емоционалната ни интелигентност и способността ни да общуваме.

Навиците – положителни и отрицателни, които имаме като възрастни, всъщност се формират в детска възраст.

Не пренебрегвайте първите години от живота на детето си. Нещата и процесите, които се случват тогава са много важни и ще оказват роля в живота му, като възрастен.