РазвитиеСтатии

Защо е важно развитието на ума на детето в ранна детска възраст.

По – голямата част от родителите в България са убедени, че обучението на детето започва, когато то постъпи в първи клас. Това не е така.

В последно време започна все повече да се говори за ранното детско развитие и влиянието му върху детето на по-късен етап от живота.

 

Знаеме ли всъщност какво означава да развием ума на детето.

При раждането на всяко човешко същество, мозъка съдържа над 100 милиарда нерви. Всеки нерв се свързва с други нерви. Тези връзки се формират до 6 годишна възраст. След това нервните връзки, които са били активирани се запазват, а останалите се елеминират.

Всяко дете има около 6 години, за да отвори максимален брой мозъчни връзки и да изгради възможно най-добра мозъчна структура. Това е, което прави първите години от живота, толкова уникални.

 

Как да развием детския мозък? – Чрез игра!

Колкото повече детето играе, и колкото по-разнообразни са тези игри с внимателно подбрани от родителя играчки и занимания, толкова повече се развива капацитета на мозъка.

Този капацитет, детето ще използва по-късно в училище и в живота.

 

На какви игри и занимания да наблегнем през ранното детство.

Развитие на фината моторика – усъвършенстване на фините движения на пръстите и ръцете

Развитие на грубата моторика – ходене, скачане, тичане, ритане на топка, каране на колело и т.н

Групиране по различен признак – така поставяме основите на логическото мислене

Конструиране – създаване на нещо ново, измислено от детето, с помоща на различни видове конструктори и подръчни материали

Артистични занимания – рисуване, моделиране, пеен, танцуване и т.н. Това води до увеличаване на творческия потенциал.

Общуване и игра с други деца – ще помогне за социалното израстване на детето.

Начални умения за писане, математика и четене.

Положителни емоционални преживявания, които ще развият положителната самооценка и любов.

Здравословна храна и добри хигиенни навици.

Самостоятелност – наблюдавайте, показвайте и насочвайте, а не осъждайте действията на детето си.