1 година2 години3 годиниБебетаРазвитиеСетиваСтатииФина моторика

Развитието на моторните умения не е състезание

Всички деца са различни и имат собствен, предварително програмиран часовник, който ги уведомява, кога мозъкът и тялото им са готови да научат следващото двигателно умение.

Има два ключови фактора, които подпомагат този процес:

Мозъкът на детето трябва да бъде готов да научи новото умение. Както знаем в ранна детска възраст, в мозъка на малкото човече се изграждат хиляди връзки, които в последствие подпомагат развитие му.

Детето трябва да практикува новото умение и да го усъвършенства. Така ще постави основите за придобиване на друго умение.

В процеса на развитие на двигателните функции, огромна роля играят и сетивата.

Накратко казано : Сетивната стимулация ще помогне на малкото дете с двигателното развитие.

Бебето трябва да използва сетивата си, за да овладее движенията си и трябва да съчетава тази сетивна информация с движенията на мускулите и координацията, за да овладява нови умения. Сетивните дейности могат да бъдат забавни игри, които да насърчават малкото човече да използва сетивата си и така да ги развива.

За повече информация по темата за двигателното развитие от бебешка възраст, може да прочетете в статията http://gooeybrains.com/2017/04/18/motor-development/ (на английски език)