РазвитиеСтатииФина моторика

Стимулирайте и развивайте моторните движения на децата

Заниманията за развитие на фината моторика всъщност са игри, в които ръцете и пръстчетата се движат и извършват някаква дейност. Времената, в които живеем не предоставят много възможности за работа на пръстчетата, затова е нужно да осигуряваме на подрастващите игри, играчки и разнообразни занимания, които да стимулират и развиват моторните движения.

Заниманията за фина моторика са за ръката това, което са физическите упражнения за тялото.