ВъзпитаниеМонтесориРазвитиеСтатииЦитати

Свободата в Монтесори обучението

Свободата в Монтесори обучението е
най-важният фактор, даващ възможност на децата
да се развиват, като спонтанни и творчески
личности.

Тази свобода обаче е свързана с отговорности,
а отговорностите са свързани с основните
правила на околната среда.

Детето има свободата да избира дадена дейност
от рафта и да работи с нея, толкова време,
колкото желае, обаче е отговорно да върне
дейността обратно на рафта, от където я е
взело, така че и други деца да могат да я
използват.

Спазването на правилата води до това, че
детето започва да се отнася с уважение към
тях, към себе си, към другите и към
заобикалящата го среда.