3 години4 години5 години6 годиниКнигиОбразователни материали УмеяОбучениеЧисла

Гъбки с номерца

Заниманието е част от книжката:

За тези, които имат книжката – ето няколко забавни игри. Отделете 10 минути на ден, за да помогнете на детето си да научи цифрите, да разпознава символите им, да се научи да брои, да свързва цифрата с количеството и да запомни последователността от 1 до 10.

Усмихнатите гъбки ще привлекат вниманието на мъника, а ученето ще е игра. Следващите игри ще Ви помогнат да организирате различни занимания и то само с тази страница.

По системата Монтесори, запомнянето при децата минава през три стъпки:

Стъпка 1: Това е… Учителят/родителят запознава ученика с материалите – цветове, форми, букви или числа

Стъпка 2: Покажи ми… Детето търси да намери и съпостави показания материал

Стъпка 3: Какво е това… Тук детето трябва да използва натрупаните знания и да прецени отговора. Най-трудната стъпка, но когато са усвоени предните две, става лесно.

Взимайки под внимание тези стъпки, да преминем към практичните игри с „Гъбки с номерца“:

Игра 1: Учим цифрите и техните символи. Това е 1, това е 2 и т.н

Игра 2: Намери ми цифрата 3. Детето трябва да я покаже. Действията се повтарят, докато на детето не му омръзне

Игра 3: Да нахраним гъбките. Отделете няколко копчета или мъниста. Възрастният казва „Да нахраним гъбка 5“. Детето поставя копчето, върху гъбка 5 и т.н докато са нахранени всички гъбки. Заниманието е за разпознаване на числата и още не сме преминали към съпоставяне на цифра и количество. Затова копчето е едно.

Игра 4: Мемори цифри. Използвайте магнитни или дървени цифри. Детето трябва да ги подреди върху гъбките със същите цифри.

Игра 5: Съотнасяне на количество към число. Направете малки топчета от пластилин или използвайте мъниста. Към всяка гъбка детето трябва да подреди, толкова мъниста, колкото е цифрата. Играта може да се направи с различни предмети – шарени камъчета, конструктор Лего, копчета, боб и др.

Игра 6: Лабиринт от 1 до 10. С лего елементи правим лабиринт, който минава през всички цифри и следва тяхната последователност. След това детето минава по лабиринта – ходейки с пръстчета и казва цифрите през, които минава.

Игра 7: Свързваме гъбка 2 и 4 и гъбка 8 и 9. Забавно занимание за ориентиране и откриване на различните цифри. Възрастният казва кои числа да се свържат, а детето подрежда мъниста/камъчета. Така тренира и сръчността на пръстите си.

Игра 8: Кои числа са се скрили. Възрастният скрива няколко от числата, а детето трябва да познае кои числа липсват. Подскажете му, че трябва да брои от 1 до 10 и така да намери скритите числа. Когато познае скритото число – маха мънистото от него.

Игра 9: Забавна игра за числа и фина моторика. Избирате малко топче и го слагате на гъбка 1. Това е стартовата позиция и детето трябва да търкаля топчето между цифрите, докато стигне 10. Друг вариант на играта е – възрастният да мести топчето, а детето да познае, на коя гъбка е спряла топката.

Игра 10: Коя е тази цифра. Детето трябва да каже цифрата, която възрастния му показва. За да направите тази игра е нужно детето да разпознава добре всички цифри.

Игра 11: Броене от 1 до 10. С пръстче детето се движи от гъбка 1 до гъбка 10, като брои 1,2,3….

На съседната страница ще откриете занимание за писане на цифрите от 1 до 10. Може да ламинирате страницата и да я ползвате многократно.

Книжката може да закупите от магазин Умея

В книжката ще намерите и занимания за фина моторика и писане, с чиято помощ детето ще подготви ръката си за писането в училище. Заниманията са под игрова форма с цел да привлекат интереса на детето.

Книжката е подходяща и за лятото, когато децата могат под забавна форма да упражнят наученото през годината в детската градина – форми, цветове, букви и цифри. Ще упражняват писането и ще развиват фината моторика, логика и мислене. Ще оцветяват и ще пишат по пунктир. Ще броят, ще разпознават цветовете и ще си припомнят буквичките.

Съвет за деца, които не обичат занимания с учене:

Купете книжката и кажете на детето „Ела да ти покажа едни весели гъбки. Те си имат цифрички и обичат веселите игри. Искаш ли да поиграем с тях?“

Такива деца е хубаво първо да им покажете, че заниманията с учене са забавни и интересни. Така че изберете някоя от горните игри, без да наблягате на цифрите. На по-късен етап ще започнете с тях. Поиграйте няколко минути и приберете книжката. След няколко дни попитайте детето „Искаш ли да играем с гъбките?“. Когато каже „Да“ – играйте. Ако детето не иска да играе, не го насилвайте, дайте му време.

Заключителни думи:

Поставете се на мястото на детето си. Кое ще Ви хареса повече – страница с цифри, по която трябва да се научите да познавате символите, да броите, да научите последователността на числата. Или игрите изброени в тази статия. Не забравяйте, че децата учат, когато играят и се забавляват. Запомнят, когато използват нещо отново и отново, и когато имат възможност да боравят и изследват околния свят