3 години4 години5 години6 годиниАпликации и лепенеБуквиБукви за оцветяванеОбучениеОцветиТворчество

Букви за оцветяване, апликация и още нещо…

Всички букви от българската азбука.

На една страница са разположени една главна и нейната малка буква. Страницата може да се разреже на две и така да се разделят главната и малката буква.

Файловете могат да се използват по няколко начина:

– за оцветяване с моливи, флумастери или пастели

– за оцветяване с боички

– за апликация с цветни листчета.

– за рязане (изрязват се буквите по техните контури)

– за игра свържи буквата с нейната малка

– и още много игри, които периодично ще публикувам на сайта.

Така чрез игри детето лесно ще се запознае с буквите.

 

Bukvi_Аа
буква А
Bukvi_Бб
Буква Б
Bukvi_Вв
Буква В
Bukvi_Гг
Буква Г

Bukvi_Дд
Буква Д
Bukvi_Ее
Буква Е
Bukvi_Жж
Буква Ж
Bukvi_Зз
Буква З
Bukvi_Ии
Буква И
Bukvi_Йй
Буква Й
Bukvi_Кк
Буква К
Bukvi_Лл
Буква Л
Bukvi_Мм
Буква М
Bukvi_Нн
Буква Н
Bukvi_Оо
Буква О
Bukvi_Пп
Буква П
Bukvi_Рр
Буква Р
Bukvi_Сс
Буква С
Bukvi_Тт
Буква Т
Bukvi_Уу
Буква У
Bukvi_Фф
Буква Ф
Bukvi_Хх
Буква Х
Bukvi_Цц
Буква Ц
Bukvi_Чч
Буква Ч
Bukvi_Шш
Буква Ш
Bukvi_Щщ
Буква Щ
Bukvi_Ъъ
Буква Ъ
Bukvi_Юю
Буква Ю
Bukvi_Яя
Буква Я