Писане на печатни букви

Представям Ви няколко файла за писане на печатни букви.

Всички печатни малки и големи букви от българската азбука.

Всяка буква е на отделна страница.

В горната част на страницата е написана малката и главна буква, със стрелки показващи посоката на писане.

В средата на страницата е картинка започваща със съответната буква и названието на картинката

В долната част на страницата са разположени два реда – един с главни и един с малки букви за писане.

Самите букви са написани, целта е детето да ги повтори, като следва контура на изписаната буква.

 

Може да свалите и изпринтите даден файл, като кликнете върху картинката.

 

Аа
букви Аа
букви Бб
букви Вв
букви Гг
букви Дд
букви Ее
букви Жж
букви Зз
 
букви Ии
букви Йй
букви Кк
букви Лл
букви Мм
букви Нн
букви Оо
букви Пп
букви Рр
букви Сс
букви Тт
букви Уу
букви Фф
букви Хх
букви Цц
букви Чч
букви Шш
букви Щщ
букви Ъъ
букви Юю
букви Яя

 

Още по темата:

Да научим буквите

Букви за оцветяване, апликация и още нещо…

Оцвети и напиши буквите