ВъзпитаниеОсъзнато родителствоСтатии

Добро или лошо е детето ми?

Всички деца са добри. Ние възрастните ги превръщаме в добри или лоши индивиди, чрез своето поведение, навици, думи и отношение към детето.

Всяко дете минава през проблемни ситуации, но реакцията на възрастния е много важна за това, дали тази ситуация ще е единичен случай или ще се превърне в лош навик. Проблемите се появяват, за да ни сигнализират, че има нещо нередно, което трябва да се поправи. Проблемите не са причина да заклеймяваме едно дете, че е добро или лошо. Конфликтите са поправими, но клеймото, което поставяме непрекъснато на детето си – не. То ще си остане, като етикет в неговото съзнание и ще е индикатор в живота му.

Лошата постъпка от страна на мъника е показател, че има нещо, на което трябва да се обърне внимание. Тя не е причина да поставяме етикет – „Ти си лошо/непослушно дете“. Избягвайте подобни думи, а се фокусирайте върху постъпката и нейната причина, която трябва да се поправи.

Лошото поведение си има причина, която трябва да бъде видяна и осмислена от възрастния и да бъде поправена, за да се избегне повтарянето му.

Нека да вземем за пример, че детето удря другарчетата си, когато е раздразнено. Причината за подобно лошо поведение най-често е подобно поведение от страна на родител или друг възрастен в обкръжението на детето. Мъникът несъзнателно е попил тази реакция и я използва, без за него това да е лошо или добро.

Подобна случка се третира от възрастните, като „Ти си лошо дете“, вместо да се обърне внимание на причината и това „лошо“ дете да се превърне в добро, като му се покаже, че постъпката, а не самото то е лошо.

Поставянето на етикети добър/лош в ранна детска възраст се приема за истина от децата. Те нямат изградена представа за добро и лошо, а приемат всичко което им се казва за истина. Така поставянето на етикет „лошо дете“, остава като клеймо, с което то расте и се изгражда, като личност.

Нека да използваме т.н постъпки „лошо дете“, като знак, че има лошо действие, на което трябва да се обърне внимание и да се поправи, но без да поставяме етикет „лошо дете“ на самото дете.

Преди да заклеймяваме децата, че са добри или лоши, трябва да ги научим, кое е добро и кое е лошо.

Още по темата:

Детската агресия: причини, последствия и начини за преодоляване

Спокойствие и балансиране на емоциите след детска градина

Позитивна дисциплина