Подготовка за училищеРазвитиеСтатииФина моторика

Човешкият мозък се развива поетапно

Човешкият мозък се развива поетапно – етап 1, етап 2 и т.н. Развитието на етап 2 започва след пълното развитие на етап 1. Ако развитието на етап 1 се забави, то се забавят и следващите етапи и обратно. Ако развитието на етап 1 се ускори, то и следващите етапи ще започнат своето развитие по-рано.

Така например, ако пълзенето при едно бебе се развие по-бързо, защото са му предоставени условия за това, като например подходяща обкръжаваща среда и благоприятно пространство, то и прохождането при това бебе ще започне по-рано.

Аналогично с развитието на навика за писане. Писането не е навик, с който се раждаме, а се развива постепенно. Ако на едно дете се предостави възможност да развие своите фини двигателни умения или т.н фина моторика, то физически и психически това дете ще е готово за писането по-рано. Сръчността на ръката ще е развита и за други ръчни дейности, които се използват в училище и в живота.

Спортните дейности са много добър показател за поетапно развитие на мозъка и съответно на човешките умения. За да си добър футболист, трябва да тичаш бързо, трябва умело да водиш топката и трябва да стреляш точно. Ако тези умения се развият в детска възраст, то детето ще е добър футболист в юношеска възраст. Ако обаче развитието на тези умения започне в юношеска възраст, то детето ще е добър футболист – когато порасне.

Развитието на ума и съответно на различни умения е най-интензивно в ранна детска възраст. Условията тогава са най-благоприятни и уменията се усвояват бързо и с лекота. Ако фината и грубата моторика са добре развити в ранна детска възраст, то последващите умения, които детето ще усвои в училищна възраст, ще се развият по-рано и по-бързо.

Представете си, че в училище се създава футболен отбор. Събрани са 10 деца, които искат да тренират футбол, 5 от тях тренират от три годишна възраст. Кои ще са първите избрани деца за този футболен отбор – тези, които тренират от три годишна възраст. При това, тези деца ще имат физическата подготовка за тичане, умело водене и точно стреляне. Останалите тепърва ще усвояват тези умения. Ако темпото на развитие на отбора е бързо, то децата, които не са тренирали от рано, няма да имат достатъчно време да развият първоначалните умения и съответно футболът за тях ще е по-труден и няма да са толкова добри.

Това е добър пример за поетапното развитие на грубата моторика. Аналогично е положението с развитието на фината моторика.

Човешкият ум се развива постепенно, а с него и нашите умения.