4 години5 години6 годиниОбучениеФормиФорми за оцветяване

Основни геометрични форми по пунктир

Работен лист за графомоторни занимания с геометрични форми и формиране на зрителна представа за голямо и малко.

На листа са нарисувани основните геометрични форми – квадрат, кръг, правоъгълник и триъгълник, които детето трябва да повтори по пунктир. Пинктирите са в различен размер, което е полезно за развитие на графичния навик. Графичния навик седи в основата на писането и е добре да започнете да го развивате преди детето да започне на пише.

Към задачите за детето е добавено и оцветяване на най-малките форми от всяка група. Формите са подредени една в друга – от най-голямата към най-малката. Детето трябва да прецени, че трябва да оцвети вътрешните форми – те са най-малките. Задачата е за развитие на зрителната представа на детето за голяма и малка форма.

Кликнете върху картинката. Ще се отвори pdf-файл, който да принтирате.