Когнитивни уменияОбразователни материали УмеяПодготовка за училищеСтатии

Активно учене – учене с разбиране

Активното учене често се определя като учене със смисъл. Този вид учене включва активното участие на ученика в образователния процес – не се ограничава до просто получаване на информация, а предполага взаимодействие, анализ и разбиране на материала.

Активното учене включва дейности като – учене чрез примери, обучение чрез обяснение, решаване на проблеми, практични упражнения и др. Този метод насърчава децата да прилагат знанията си в конкретни контексти, което често прави ученето по-смислено и запомнящо се.

В сравнение с традиционните методи на обучение, където учителят предава информация, активното учене поставя акцент върху участието и анализа. Този подход често подкрепя по-дългосрочното разбиране и прилагане на знания, вместо просто запомняне на факти.

Активното учене се характеризира с две основни характеристики, които са в основата на развитието на умствените способности на човека:

За разлика от механичното учене, ученето със смисъл предоставя възможност за развиване и смислено свързване на информацията, което подпомага нейното запомняне и последващо използване и надграждане. Когнитивното учене е учене чрез разнообразни активни занимания, които развиват възприятията, паметта, мисленето и способността за решаване на проблеми.

Повторението позволява на ума да затвърждава информацията и да я запомни. А запомнената информация може да бъде надграждана чрез добавяне на нова с по-голяма степен на трудност.

Има силна връзка между активното учене и когнитивните процеси на ума. Активното учене се основава на предположението, че ученето става по-ефективно, когато учениците са активно ангажирани в обучителния процес, вместо да бъдат пасивни наблюдатели. Този метод на учене насърчава учениците да прилагат когнитивните си умения по активен начин, което включва мислене, разбиране, анализ и решаване на проблеми.

Практическите упражнения подобряват вниманието и концентрацията, защото децата са активни участници в ученето, а не пасивни слушатели.

Използването на различни активни методи и прилагането на нови знания подпомага запаметяването и прехвърлянето на информацията от краткосрочната в дългосрочната памет.

Активното учене насърчава децата да мислят критично, да анализират информацията и да намират решения на проблеми. Този процес засилва когнитивните им способности.

Активното учене стимулира различни когнитивни процеси, като по този начин подпомага по-ефективното усвояване на знания и развитието на умения.

Електронните помагала на Умея са базирани на активното учене и предлагат практични занимания по конкретни теми, така че децата да имат възможност чрез упражнения да научат, затвърдят и надградят своите знания и умения.

Образователни материали Умея