5 години6 годиниОбучениеСрички и думиУченициЧетене

Намери посочените думи и ги огради

Забавна игра за откриване на думи и развитие на концентрация и зрителни възприятия.

Дадени са няколко думи свързани със зимата, които детето трябва да открие в поредица от букви.

Заниманието е подходящо както за деца, които могат да четат, така и за деца, които се учат да четат, защото развива зрителните възприятия, свързани с четенето – откриване на поредица от букви и правилното възприемане на подредени букви, които образуват дума.

Заниманието е чудесно надграждане за деца, които са научили буквите и е време да започнат да ги свързват в срички и думи.

Подобни занимания ще намерите и в помагалото на Умея – „Познавам печатните букви“

Кликнете върху картинката. Ще се отвори pdf-файл, който да принтирате.

https://umeia.com/find-and-color-letters